Yrittäjä


Olen Anne Mariapori, 51-vuotias yrittäjä Alajärveltä.
Perheeseeni kuuluvat aviomies Timo ja neljä aikuista lasta.
Olen myös mummu neljälle pienelle pojalle.
Perheemme toimii myös sijaisperheenä neljälle lapselle,
joista vanhin on muuttanut jo omilleen.
Lemmikkieläiminä meillä on viisi kissaa ja lastemme koirat vierailevat usein luonamme.

Koulutus

  • Työnohjaaja koulutus 9/19 –
  • Perhepsykoterapeutti
  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Neuropsykiatrinen valmentaja
  • Solmuja parisuhteessa -neuvoja
  • Mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja

Lisäksi olen käynyt lukuisia lyhytkestoisia koulutuksia eri aiheisiin liittyen.

Työkokemus

Olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla liki 30 vuotta. Aloitin urani perhepäivähoitajana, jonka jälkeen kouluttauduin lähihoitajaksi. Lähihoitajana työskentelin mm. kotipalvelussa, erityiskoululla ADHD-lapsen henkilökohtaisena avustajana, sekä Järviseudun sairaalassa.  Toimin myös useamman vuoden ajan kehitysvammaisten hoitajana Hoitokoti Sateenkaaressa Alajärvellä .

Toimintaterapiasta ja neuropsykiatrisesta valmennuksesta työkokemusta on tullut mm. Seinäjoen Mielenterveystoimistosta, Nuorten Ystävien neuropsykiatrisesta avopalveluyksiköstä, sekä omasta yrityksestä (JärviPohjanmaan Terapiapolku Oy) yli 11 vuoden ajalta. Yrityksen liiketoiminta myytiin keväällä 2019. Yritys tuotti mm. toimintaterapiapalveluita, neuropsykiatrista valmennusta, työnohjausta, koulutusta, konsultaatiota, sekä perhepsykoterapiaa.

Tällä hetkellä päätyöni on Kotico Avopalvelut Oy:n perhekuntoutusyksikössä Seinäjoella, jossa toimin lähiesimiehenä ja perhepsykoterapeuttina.

Terapiapalvelu ElämänAvaimet Oy on oma yritykseni, joka jatkoi Järvi-PohjanmaanTerapiapolun toiminnan päätyttyä samalla y-tunnuksella toimintaa pienemmissä puitteissa. Terapiapalvelu Elämänavaimet Oy:n kautta tarjoan mm. psykoterapiaa, koulutusta ja työnohjausta. Yritys toimii päätyön ohessa, joten asiakkaita voin ottaa rajoitetusti.

Työkokemusta on kertynyt myös yli 20 vuoden ajalta lastensuojelusta. Toimimme sijaisperheenä tällä hetkellä neljälle lapselle. Tukiperheenä olemme olleet jo yli 20 vuotta. Lisäksi olen työskennellyt Nuorten Ystävien, Kotiportaan lastensuojeluyksikössä toimintaterapeuttina.

Työnohjausta olen tehnyt useamman vuoden ajan. Kohderyhminä ovat olleet eri alojen yritykset. Pääpaino on ollut kuitenkin eri sosiaali- ja terveyspuolen yrityksissä kuten lastensuojeluyksiköissä, hoitokodeissa ja yksityisissä kuntoutusalan yrityksissä. Käytän työnohjauksissa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja toiminnallisia menetelmiä. Tarjoan sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta. 

Työ ihmisten parissa on lähellä sydäntäni. Haluan olla osaltani tuomassa yksittäisille asiakkaille ja ryhmille ratkaisukeskeistä osaamistani. Monipuolinen työkokemus ja eri koulutukset ovat vahvistaneet ammattirooliani.