Terapiapalvelu ElämänAvaimet Oy:n yrittäjänä toimii Anne Mariapori.